93 490 65 16 limpieza@limalim.com Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

Perllonga la vida útil de la teva maquinària gràcies a una correcta neteja de les ins-tal·lacions

L'empresa de neteja de fàbriques ha de personalitzar la neteja indústria, depenent del tipus d'instal·lació.

Abans de començar amb la neteja de les instal·lacions, cal estudiar les necessitats del centre, i elaborar un pla de treball amb metodologia, tècniques i els temps més avantatjosos, per facilitar la productivitat del client, amb una neteja tècnica.

 

L'empresa de neteja ha de disposar d'un equip d'especialistes en neteja industrial per mantenir en perfecte estat de neteja les instal·lacions del client. Per aquest motiu es planifiquen els treballs d'acord amb els calendaris de producció, podent realitzar alguns treballs de neteja fins i tot estant la producció en marxa.

Cal ser conscient que treballar en zones netes evitarà riscos de salut als treballadors, per eliminar amb la neteja les atmosferes explosives. A més, complint la legislació vigent de neteja, farà que, en cas d'una inspecció, aquesta sigui superada sense dificultat.

 

 

 

La neteja de fàbriques i instal·lacions, és un dels treballs més difícils de realitzar, a causa de la seva gran variades de produccions. Per això és important disposar d'especialistes que estiguin formats amb les últimes tecnologies, per poder exercir els treballs de neteja de forma ràpida, eficaç i freqüent, com en instal·lacions agroalimentària, químic, farmacèutics o automobilístic.

La neteja diària que s'ha de fer en una planta de producció són:

- Neteja i desinfecció de banys, vestuaris, cafeteries, cuines i altres zones comunes de la fàbrica, perses vegades al dia

- Freqüent neteja dels paviments i superfícies propers a la cadena de producció

- Neteja i desinfecció d'equips de producció entre els torns

- Neteja periòdica dels vidres, parets, sostres o altres zones que no es fan servir amb freqüència

- Neteja de les zones exteriors i vies daccés a la fàbrica

- Neteges puntuals que es presenten amb urgències

 

L'empresa de neteja de fàbriques ha d'elaborar una planning, on s'apuntin cada treball que es realitza diàriament, la seva ruta a seguir i les hores dedicades a cada tasca. Amb aquest full de ruta, l'equip de neteja en tot moment, sap a quina zona ha d'acudir.

 

La neteja d'instal·lacions com un magatzem depèn del tipus de mercaderia que emmagatzemi. Si el que s'emmagatzema són materials perillosos o del sector farmacèutic i agroalimentari, la neteja de les instal·lacions s'ha de fer a fons.

 

Punts que cal tenir en compte en la neteja industrial d'una nau:

 

- Neteja dels paviments del magatzem

- Neteja de parets, prestatgeries, sostres, canonades i llums

- Gestió dels residus i embalatges del magatzem, limitant la quantitat de residus generats i reciclar-los de forma eficient

- Realitzar els treballs de neteja en els horaris de poca activitat. 

Articles recents

NETEJA DE CLINIQUES VETERINÀ-RIES

Les exigències de neteja i desinfecció a les clíniques veterinàries són pràcticament idèntiques a les d'un hospital de persones.A les clíniques veterinàries se separaran els pacients amb infeccions dels que no ...

TRATAMENT I DESINFECCÓ AMB OZÒ EN GIMNASOS BARCELONA

 PERQUÈ L'OZÓ ÉS EL MILLOR DESINFECTANT PER ALS GIMNASOS? Ús de l'ozó a gimnasos i centres esportius Neteja de gimnasos Barcelona amb OzóL'olor penetrant de suor als centres esportius es pot solucionar amb una ...

NETEJA INDUSTRIAL BARCELONA

L'empresa de neteja de fàbriques ha de personalitzar la neteja indústria, depenent del tipus d'instal·lació.Abans de començar amb la neteja de les instal·lacions, cal estudiar les necessitats del centre, i elaborar un ...