93 490 65 16 limpieza@limalim.com Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

LA IMPORTÀNCIA DE CONTRACTAR UNA EMPRESA DE NETEJA DE PÀRQUINGS A BARCELONA

És de gran importància parar atenció a la neteja del Parking d'un edifici, ja que és un punt contaminant de brutícia, i si no es manté net, les persones introduiran la brutícia a les zones comunes amb les sabates.

 

Es recomana fer una neteja de pàrquing regularment, per evitar que s'acumuli brutícia i que l'oli dels cotxes penetri a l'interior del paviment.

Una empresa de neteja, planificarà una neteja del pàrquing segons la utilitat, realitzant:

• Escombrat amb serradures humides per no aixecar pols de tota la superfície del pàrquing

• Neteja de les rampes d'accés

• Desempolsat de paraments verticals i columnes.

• Eliminació de teranyines en fluorescents i sostre.

• Desempolsat/raspallat de la porta del garatge.

• Buidatge i neteja de papereres

• Escombrat i fregat de l'accés de vianants al pàrquing

• Fregat dels paviments del pàrquing depenent del seu ús

 

A tots els pàrquings s'acumulen fulles, papers i plàstics que vénen de l'exterior i es colen per la rampa. Els nostres propis vehicles generen diàriament partícules a terra i parets. Com cigarretes que es llencen a terra, teranyines que surten a totes les cantonades, la pols que s'acumula als extintors i caixes de bombers, els llums, conductes d'aire, pols a les canonades dels desguassos i l'entrada a l'ascensor se n'anirà posant negra, si no es realitza una neteja periòdica del garatge ja que l'ambient serà cada cop més insalubre, a més que amb el calçat s'anirà pujant tota la brutícia a l'interior de l'edifici.

 

Tenint en compte tots els punts descrits abans, un manteniment de neteja continuada del pàrquing no és cara. Serà molt més costos, fer una neteja del garatge per una empresa de neteja, si només s'efectua quan ja tots els punts estan totalment bruts.

 

Es recomana fer una neteja del garatge amb les eines i màquines adequades, per extreure la brutícia del terra del pàrquing, tant a l'interior com a l'exterior del garatge i no moure la brutícia d'un lloc a l'altre i dipositant la brutícia a les màquines .

 

L'empresa de neteja ha d'incloure a la neteja del garatge els accessos al pàrquing tant els vianants com els accessos amb vehicle. Els accessos per als vianants són escales d'accés per l'interior de l'edifici i els ascensors. L'empresa de neteja haurà de fer la neteja d'aquests accessos interiors amb productes desgreixants, ja que són punts on els usuaris han deixat amb el seu calçat tota la brutícia de l'interior del pàrquing, des de la pols de possibles obres de l'exterior, fulles, sutge de els tubs d'escapament dels vehicles, com a brutícia que puguin deixar els usuaris del garatge.

En contractar una empresa de neteja per al manteniment del pàrquing, aquesta preocupar-se també quan realitza la neteja del pàrquing, de canviar els fluorescents fosos, deixant sempre el garatge ben il·luminat, a més de mantenir les carcasses dels fluorescents nets. Per tota la brutícia que es va acumulant a les parets del pàrquing, i per evitar haver de pintar més freqüentment les parets, quan es fa la neteja del pàrquing, s'hauran de raspallar les parets per eliminar pols, sutge, podent amb aquesta neteja detectar possibles fugides de les canonades. La millor manera fàcil per mantenir unes instal·lacions en bon estat de conservació, és, fent neteges continuades de garatges, habitatges, oficines, etc.etc. 

Articles recents

TRATAMENT I DESINFECCÓ AMB OZÒ EN GIMNASOS BARCELONA

 PERQUÈ L'OZÓ ÉS EL MILLOR DESINFECTANT PER ALS GIMNASOS? Ús de l'ozó a gimnasos i centres esportius Neteja de gimnasos Barcelona amb OzóL'olor penetrant de suor als centres esportius es pot solucionar amb una ...

NETEJA INDUSTRIAL BARCELONA

L'empresa de neteja de fàbriques ha de personalitzar la neteja indústria, depenent del tipus d'instal·lació.Abans de començar amb la neteja de les instal·lacions, cal estudiar les necessitats del centre, i elaborar un ...

NETEJA DE COMUNITATS DE VEÏNS A BARCELONA

A les comunitats de veïns Barcelona hi ha les zones comunes com els replans, les escales, les finestres/vidres, els ascensors o el garatge, i són àrees molt transitades diàriament, on s'amunteguen pols, ...