93 490 65 16 limpieza@limalim.com Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

El tractament més adequat de paviments en la neteja de despatxos a Barcelona

És important que la neteja de despatxos i oficines es faci correctament per garantir el benestar dels empleats i visitants.

La neteja de despatxos i oficines és un valor addicional de les instal·lacions, però la neteja d'oficines Barcelona també és un factor essencial de l'espai de treball.Els treballadors han de responsabilitzar-se per al bon funcionament de la neteja de despatxos i oficines, que el seu lloc de treballs es trobe en bones condicions, llençant els residus on correspongui, menjant les zones habilitades per a això, cuidant els equips informàtics i altres utensilis.

• Amb una bona neteja de despatx augmenta la satisfacció de tot l'equip de treball.

• Amb una bona neteja d'oficines, els treballadors rendeixen més i millor i se senten més a gust.

• Amb una bona neteja de despatx, els clients que visitin l'empresa s'emportaran una impressió molt més positiva que si les instal·lacions estiguessin descurades.

• Amb una bona neteja de les oficines, es redueixen els costos per baixes dels treballadors: en un entorn net, hi haurà menys probabilitats que hi hagi contagis i al·lèrgies.

• Amb una bona neteja dels despatxos, es redueix el risc de patir accidents laborals.

• Amb una bona neteja de les oficines, es redueix de manera significativa el risc de contagis per coronavirus: un brot de COVID-19 en una empresa pot portar al tancament de les instal·lacions durant perses setmanes, fet que suposa pèrdues econòmiques molt importants.

• Amb una bona neteja dels despatxos, no hi haurà riscos en cas d'inspeccions laborals que busquin avaluar l'estat de les instal·lacions i les condicions en què els empleats desenvolupen les activitats.

 

Punts clau de la neteja i desinfecció d'oficines i despatxos

1. Neteja del mobiliari

En la neteja de despatxos i oficines, els mobles són una part bàsica de qualsevol espai de treball, i també són els més castigats, per això la neteja de les oficines haurà de realitzar-se diàriament per mantenir-los en bon estat de neteja i de conservació.

2. Neteja de paviments

Un paviment brut és un risc per a la salut, a més d'un focus de contagis, per la qual cosa és molt important que dins de les tasques de neteja de despatxos Barcelona es preste especial atenció a aquestes zones, desinfectant-les bé i aplicant un tractament específic per a cada tipus de sòl i treure'n així el màxim potencial.

3. Neteja de moquetes o catifes

Í

Dins dels treballs de neteja d'oficines Barcelona, ​​cal netejar i tractar les moquetes i catifes com pertoca, per evitar brutícia que pot causar greus al·lèrgies. Per començar, disposar d'un aspirador pentinador és el més aconsellable per arrencar i aspirar la brutícia incrustada. A més, ia part de la neteja diària doficines, és important fer un rentat de la moqueta / catifes periòdicament, depenent del seu ús per desinfectar i eliminar gèrmens, bacteris i àcars.

4. Neteja de vidres

Dins la neteja de despatxos, la neteja dels vidres és important, tenint en compte que aporten lluminositat i sensació d'amplitud, factors bàsics per a un espai de treball agradable i productiu.

5. Neteja i desinfecció dequips informàtics i de treball

Dins la neteja de les oficines és important netejar i desinfectar els equips informàtics que els treballadors utilitzen diàriament. En molts casos serà habitual fins i tot que persos treballadors comparteixin un mateix espai de treball, potser per a tasques diferents o en diferents torns un mateix dia. Així doncs, mantenir els equips informàtics nets és important tant per garantir-ne el funcionament correcte com per evitar contagis entre treballadors.

 

 

6. Neteja de banys i cuines

Dins la neteja de despatxos, hi ha els banys i les petites cuines comunes que són també llocs on serà imprescindible comptar amb una rutina de neteja diària (o fins i tot amb més d'una intervenció al dia)

7. Neteja de conductes d'aire condicionat

Dins la neteja d'oficines, un dels factors més importants és la neteja de l'aire, tenint un impacte fonamental en la salut.

Els sistemes d'aire condicionat són els que renoven l'aire a l'interior de les oficines, i és per això que és important mantenir els conductes de l'aire lliure de pols i brutícia. Sobretot el COVID 19 ens ha ensenyat que un ambient lliure de virus és una estada segura, per la qual cosa afegir un bon tractament ambiental de l'aire és fonamental, com pot ser el tractament amb Ozó.

8. Control de plagues: desinfecció, desinsectació i desratització

Dins la neteja de despatxos i oficines, i sobretot amb el canvi climàtic que ens està portant a llargues temporades de calor, és important fer controls de plagues i desinfectar les zones per evitar plagues.

A més de la neteja de l'oficina, a les zones com cuines i banys ens podem trobar amb sorpreses desagradables: plagues d'insectes com paneroles o formigues, proliferació de rates… i, com és evident, els efectes d'una plaga en una oficina poden ser catastròfics: problemes de salut, tancament de les instal·lacions, pèrdues econòmiques, danys a la imatge de l'empresa, etc 

Articles recents

NETEJA DE CLINIQUES VETERINÀ-RIES

Les exigències de neteja i desinfecció a les clíniques veterinàries són pràcticament idèntiques a les d'un hospital de persones.A les clíniques veterinàries se separaran els pacients amb infeccions dels que no ...

TRATAMENT I DESINFECCÓ AMB OZÒ EN GIMNASOS BARCELONA

 PERQUÈ L'OZÓ ÉS EL MILLOR DESINFECTANT PER ALS GIMNASOS? Ús de l'ozó a gimnasos i centres esportius Neteja de gimnasos Barcelona amb OzóL'olor penetrant de suor als centres esportius es pot solucionar amb una ...

NETEJA INDUSTRIAL BARCELONA

L'empresa de neteja de fàbriques ha de personalitzar la neteja indústria, depenent del tipus d'instal·lació.Abans de començar amb la neteja de les instal·lacions, cal estudiar les necessitats del centre, i elaborar un ...