93 490 65 16 limpieza@limalim.com Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

QUE NO EXISTEXI PANIC EN ELS GIMNASOS UN PROTOCOL DE NETEJA PERSONALITZAT, EVITARÀ CONTAGIS

La neteja i desinfecció de grans poliesportius és un punt importantíssim perquè la perfecció i l'experiència dels clients en aquests espais, millori o empitjori, i per conseqüència, dependrà d'això, la prosperitat del negoci.

 

Els gimnasos són espais, on acudeixen els socis en el seu temps lliure i oci, i les exigències de neteja i desinfecció de grans poliesportius i gimnasos, és un punt que valoren per damunt de tot. Per aquest motiu és important, poder comptar amb una bona empresa de neteja, que garanteixi la neteja i desinfecció dels gimnasos i grans poliesportius, i que disposi de la formació necessàries per fer-ho.

 

La neteja i desinfecció de les sales de musculació s'ha de fer freqüentment, ja que la proliferació de gèrmens és molt alta a causa de factors com la suor.

S'aconsella a més de la neteja de gimnasos:

- Instal.lació de dispensadors de paper perquè els usuaris netegin i s'assequin les màquines un cop utilitzades

- Lliurar tovalloles netes als usuaris, perquè les col·loquin sobre de les màquines, i evitar així la impregnació de suor

- En el moment de netejar i desinfectar els aparells, utilitzar baietes que no dispersin els gèrmens utilitzant a més productes desinfectants

- Durant el dia, utilitzar mopes tant de sòls com de superfícies verticals, per a realitzar una neteja i desinfecció ràpida i eficaç utilitzant productes desinfectants.

 

La neteja i desinfecció a la piscina s'ha de fer de forma específica, ja que es tracta d'una zona amb molta humitat, el que prolifera els gèrmens, i sobretot els fongs.

S'aconsella per a la neteja de gimnasos en aquesta zona:

- Netejar amb productes amb un PH inferior a 5, per evitar restes de brutícia incrustada

- Utilitzar polaines sol ús per al personal de neteja, per evitar el traspàs de brutícia i infecció, del calçat a la zona de piscina.

 

 

La neteja i desinfecció dels banys i vestuaris dels poliesportius ha de ser el punt clau, perquè el client tingui una bona experiència de les instal·lacions. A més, aquest espai, és de transició, on es barreja la roba del carrer amb la roba que s'usa al gimnàs, i la gran concentració d'humitat, fa que aquesta zona sigui propícia als gèrmens.

 

Les empreses de neteja de gimnasos i poliesportius s'han d'ocupar de:

- Instal.lació dispensadors de paper de gran capacitat, per garantir la disponibilitat del producte i espaiar els temps de reposició

- Instal.lació en les dutxes dispensadors de sabó per cos i cabell, per evitar que el soci hagi de preocupar-se de portar els productes d'higiene de casa.

- Instal·lar dispensadors per a l'assecat de les mans, en lloc d'assecadors, sent una opció molt més higiènica, i evita la dispersió de bacteris

- Molt important la higiene de les mans per evitar contagis

 

Les explicacions anteriors són consells, per aplicar un cop realitzada la neteja diària amb la neteja de gimnasos i que es fa abans d'obrir el gimnàs, que consisteix en una neteja i desinfecció en profunditat. Les empreses de neteja, de netejar diàriament, absolutament cada racó de de gimnàs o poliesportiu, per evitar qualsevol contagi. Per a això s'utilitzaran les eines i productes específics per a cada zona. Les zones de pas i comuns dels gimnasos requereixen una neteja de poliesportiu encara més gran, i sobretot les portes i pisores de vidre, que estan tan de moda, han de netejar amb detergents desinfectants. En els gimnasos i poliesportius, els poms de les portes i interruptors, són punts claus de contagis, de manera que han de netejar i desinfectar diàriament.En general un gimnàs o poliesportiu cuidat i net, atraurà sens dubte més socis, i per tant parlarem d'un negoci pròsper.

Articles recents

SERVEI DE NETEJA BARCELONA

Les dimensions dels espais i la facilitat o dificultat d'accés a aquestes són punts importants, per desenvolupar un estudi previ, i determinar les eines, maquinària i procediments que es necessiten per aconseguir ...

Amb quina periodicitat cal netejar els grans despatxos (oficines) i bufets?

La neteja de bufets i grans despatxos és de vital importància perquè una empresa funcioni correctament. Una oficina neta i ordenada millora el rendiment dels treballadors un 15% segons estudis realitzats a ...

NETEJA DE MAGATZEMS

És important planificar bé la neteja de magatzems convencionals i locals, depenent del contingut.Amb la neteja habitual dels magatzems o locals, no s'arriba a tots els espais. Per això serà necessari per a ...