93 490 65 16 limpieza@limalim.com Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

El nostre mètode de treball

En Limalim portem més de 35 anys d'experiència millorant la nostra forma de treballar. Centrats en l'anàlisi de les necessitats que en ocasions ni el client coneix, en la formació d'un equip de total confiança i en la supervisió i control de la qualitat de la neteja que oferim

Metodologia de treball circular

Estudi Previ in situ

Visita prèvia a les instal·lacions en les que el departament comercial realitza una valoració per tal de determinar les necessitats de neteja i manteniment. Tenint en compte dimensions, les prioritats, complicació, horaris, mètode de treball i productes a utilitzar.

01

Estudi Previ in situ

Visita prèvia a les instal·lacions en les que el departament comercial realitza una valoració per tal de determinar les necessitats de neteja i manteniment. Tenint en compte dimensions, les prioritats, complicació, horaris, mètode de treball i productes a utilitzar.

02

Anàlisi previ de la situació

La valoració de la càrrega horària imprescindible per al servei de neteja i manteniment de les instal·lacions.

03

Càlcul de pressupost

Càlcul del pressupost del servei de neteja, tenint en compte la informació obtinguda a través de la visita i en funció dels criteris de client a un preu competitiu, i complint en tot moment amb les lleis en vigor.

04

Lliurament del pressupost

Lliurament del pressupost en el qual queda reflectit el nombre de netejadors, càrrega horària, maquinària i productes a utilitzar, la periodicitat, etc.

05

Confecció de el pla de treball

Confecció de el pla de treball: un cop acceptat el pressupost del servei de neteja, s'estableix una planificació i es porta a terme una selecció de personal més apropiat per a les seves instal·lacions. És important que el client ens faciliti la seva Avaluació de Riscos, per poder informar i formar el personal que ocupi els treballs.

06

Avaluació de les necessitats

Aprovisionament logístic que es realitza abans que comenci el servei de neteja, traslladant a les seves instal·lacions tot el material necessari per al treball es dugui a terme amb regularitat, i homologat per Sanitat.

07

Inici del servei

S'inicia el servei de neteja sempre d'acord amb el pressupost acceptat, fent a del principi un seguiment més rigorós, per garantir un servei eficaç.

08

Seguiment i control

Supervisió permanent de centre mitjançant visites dels nostres supervisors de zona i converses fluïdes amb el client per garantir un bon servei de neteja. També es visitaran les instal·lacions en presència del netejador per poder indicar-li in situ possibles millores.

El nostre personal

Personal professional i fix (no rotatiu)

Format en prevenció de riscos i protocols de neteja de punts crítics

Format en prevenció de riscos i protocols de neteja de punts crítics

"

Prevenció de Riscos Laborals

La prevenció de riscos laborals és una part cultural empresarial important, per aquest motiu quan es realitza una contractació d'un nou servei, s'organitza la Coordinació Empresarial tal com estipula l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre sobre la Prevenció de Riscos Laborals.

Avaluació i protecció

S'identifiquen els riscos als quals es pot enfrontar l'Operari de Neteja en l'entitat client, s'intercanvia l'avaluació de riscos i es realitza el lliurament dels equips de protecció individual en funció del tipus de treball que es vagi a fer.

Activitat preventiva

A més els responsables de prevenció fan inspeccions periòdiques dels riscos amb la finalitat de planificar l'activitat preventiva.

Vols formar part dels nostres clients?

Estem a un sol clic de oferir-te els millors serveis de neteja integral de barcelona

Sol·licita pressupost